71/6 Củ Chi - Vĩnh Hải- Nha Trang
0583.835.083
Thứ Hai-Thứ Bảy: 07:30 - 17:00

Phần mềm cho Camera và đầu ghi

1) Phần mềm CMS dành cho Đầu ghi WATCHMAN, PURATEACH tải  Tại đây

2) Phần mềm CMS dành cho Đầu ghi TMEZON tải  Tại đây

3) Phần mềm CMS dành cho Đầu ghi BỘ KÍT KHÔNG DÂY tải  Tại đây

4) Phần mềm CMS Client dành cho Camera robots Watchman tại đây

5) Hướng dẫn sử dụng Camera và đầu ghi Watchman Tại đây