– Công xuất phát 5W (VHF)
-Tần số hoạt động 137-174 Mhz

– QT / DQT
– Mã hóa DTMF (PTT ID, Autodial)
– Quét ưu tiên
– Lập trình và cài đặt qua Windows®
– Độ rộng kênh rộng/hẹp
– Thoại rảnh tay (VOX)
– Tiết kiệm pin
– Khóa kênh bận
– Báo pin yếu
– Sao chép nhanh cấu hình cài đặt cho các máy