Quy mô:

Số tầng: 7

Số căn hộ: 28

Địa chỉ: Sao Biển – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính