Số Tầng: 9

Số Phòng: 40

Địa Chỉ: Bùi Huy Bích – P.Vĩnh Hòa – TP.Nha Trang