Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 25

Địa chỉ: 17 Bửu Đóa – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Máy Tính