Số Tầng: 2 tầng hầm 7 tầng nổi

Số Phòng: 50

Địa Chỉ: Sau lưng Đại Học Nha Trang – P.Vĩnh Phước – TP.Nha Trang

Hạng mục thi công:

Tổng đài điện thoại
Camera quan sát
Tivi
Wifi + mạng LAN