Quy mô:

Số tầng: 16

Số Phòng: 54

Địa chỉ: 100 Trần Phú – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Máy Tính
+ Mạng nội bộ