Quy mô:

Diện tích: 5ha

Số Phòng: 30

Địa chỉ: Lương Sơn – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa ( Gần tịnh xá Ngọc Sơn )

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Máy Tính
+ Mạng nội bộ