71/6 Củ Chi - Vĩnh Hải- Nha Trang
02583.835.083
Thứ Hai-Thứ Bảy: 07:30 - 17:00
28 Th3 2019

Quốc Minh Apartment

Số Tầng: 7 tầng

Số Phòng: 21

Địa Chỉ: Nguyễn Thiện Thuật – TP.Nha Trang

Hạng mục thi công:

Tổng đài điện thoại
Camera quan sát
Tivi
Wifi

27 Th2 2019

Resort Melinda Lương Sơn

Quy mô:

Diện tích: 5ha

Số Phòng: 30

Địa chỉ: Lương Sơn – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa ( Gần tịnh xá Ngọc Sơn )

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Máy Tính
+ Mạng nội bộ

14 Th2 2019

Khách Sạn GoldCoast Nha Trang

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 25

Địa chỉ: 17 Bửu Đóa – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Máy Tính

24 Th1 2019

Khách Sạn Siren Nha Trang

Quy mô:

Số tầng: 16

Số Phòng: 54

Địa chỉ: 100 Trần Phú – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Máy Tính
+ Mạng nội bộ

24 Th1 2019

Khách Sạn The Swan Hotel

Quy mô:

Số tầng: 10

Số Phòng: 54

Địa chỉ: Tuệ Tĩnh – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Máy Tính
+ Mạng nội bộ

24 Th1 2019

Khách Sạn Bondi Back Packer

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 24

Địa chỉ: Nguyễn Thiện Thuật – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc

19 Th1 2019

Khách Sạn Dream House

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 32

Địa chỉ: Phan Đình Phùng – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

19 Th1 2019

Khách Sạn Dung Đức

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 40

Địa chỉ: Nguyễn Bỉnh Khiêm – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

19 Th1 2019

Khách Sạn Moonlight Bay Nha Trang

Quy mô:

Số tầng: 7

Số Phòng: 30

Địa chỉ: Bờ Kè – P.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính