71/6 Củ Chi - Vĩnh Hải- Nha Trang
0583.835.083
Thứ Hai-Thứ Bảy: 07:30 - 17:00
14 Th2 2019

Khách Sạn GoldCoast Nha Trang

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 25

Địa chỉ: 17 Bửu Đóa – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Máy Tính

24 Th1 2019

Khách Sạn Siren Nha Trang

Quy mô:

Số tầng: 16

Số Phòng: 54

Địa chỉ: 100 Trần Phú – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Máy Tính
+ Mạng nội bộ

24 Th1 2019

Khách Sạn The Swan Hotel

Quy mô:

Số tầng: 10

Số Phòng: 54

Địa chỉ: Tuệ Tĩnh – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Máy Tính
+ Mạng nội bộ

24 Th1 2019

Khách Sạn Bondi Back Packer

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 24

Địa chỉ: Nguyễn Thiện Thuật – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc

19 Th1 2019

Khách Sạn Dream House

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 32

Địa chỉ: Phan Đình Phùng – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

19 Th1 2019

Khách Sạn Dung Đức

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 40

Địa chỉ: Nguyễn Bỉnh Khiêm – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

19 Th1 2019

Khách Sạn Moonlight Bay Nha Trang

Quy mô:

Số tầng: 7

Số Phòng: 30

Địa chỉ: Bờ Kè – P.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

19 Th1 2019

Căn hộ cao cấp Tulip Apartment

Quy mô:

Số tầng: 7

Số căn hộ: 35

Địa chỉ: Đặng Tất – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

19 Th1 2019

Căn hộ cao cấp Rainny house

Quy mô:

Số tầng: 7

Số căn hộ: 28

Địa chỉ: Sao Biển – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

18 Th1 2019

Căn hộ cao cấp Lam Hồng

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 48

Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính