71/6 Củ Chi - Vĩnh Hải- Nha Trang
02583.835.083
Thứ Hai-Thứ Bảy: 07:30 - 17:00
19 Th1 2019

Căn hộ cao cấp Tulip Apartment

Quy mô:

Số tầng: 7

Số căn hộ: 35

Địa chỉ: Đặng Tất – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

19 Th1 2019

Căn hộ cao cấp Rainny house

Quy mô:

Số tầng: 7

Số căn hộ: 28

Địa chỉ: Sao Biển – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

18 Th1 2019

Căn hộ cao cấp Lam Hồng

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 48

Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

18 Th1 2019

Trường Thịnh Hotel

Quy mô:

Số tầng: 14

Số Phòng: 60

Địa chỉ: Củ Chi – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

18 Th1 2019

LyVy Hotel

Quy mô:

Số tầng: 8

Số Phòng: 40

Địa chỉ: Củ Chi – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

18 Th1 2019

Bay Delight Hotel

 

Quy mô:

Số tầng: 5

Số Phòng: 40

Địa chỉ: Hòn Xện– P.Vĩnh Hòa – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

18 Th1 2019

Hotel Cannary 3 sao

Quy mô:

Số tầng: 15

Số Phòng: 65

Địa chỉ: Mai Xuân Thưởng – P.Vĩnh Hải – TP.Nha Trang

 Các hạng mục thi công:

+ Camera
+ Tổng đài điện thoại
+ Mạng không dây ( wifi )
+ Mạng nội bộ
+ Bộ đàm liên lạc
+ Hệ thống máy tính

18 Th1 2019

Hotel Khánh Vân

Số Tầng: 12

Số Phòng: 60

Địa Chỉ: Nguyễn Thiện Thuật – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

18 Th1 2019

Nam Appartment

Số Tầng: 10

Số Phòng: 40

Địa Chỉ: Trần Quý Cáp – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa