Dự Án Đang Thi Công

Cập nhật các dự án điện nhẹ – Camera mà chúng tôi đang thi công

Hotel Pentagon 10 tầng 50 phòng

Hotel Verona 2 7 tầng 35 phòng

Hotel & Apartment Gia Bảo 3 – 7 tầng 25 phòng

Hotel & Apartment Gia Bảo 3 – 7 tầng 25 phòng

Video Camera demo dự án đã được khách hàng cho phép

Năng lực thể hiện qua những con số
100
Dự án Camera - điện nhẹ cho khách sạn hoàn thành
90 %
Là số khách hàng mua bộ đàm chọn lựa An Phát
11
là số năm có mặt trên thị trường
70 %
Khách hàng quay lại sử dụng

Tin Tức