Tại sao phải dùng VLAN?

1. An ninh mạng Vấn đề đầu tiên đặt ra là truyền dữ liệu trên mạng truyền thống chỉ có một phân đoạn mạng. Bất cứ khi nào khi một trạm …